Vilka är SwePack?

Företaget startades 2013 av brödena Mulaj, Fatos och Kreshnik i en liten trång lagerlokal på Julias Väg. Bröderna kämpade hårt med att förbättra sitt företag och att införa tydliga rutiner samt att skapa ett bra lager och arbetare som var flexibla så det kunde passa många olika typer av kunder.

Nu har företaget en lokalyta på 2000kvm samt ett större flöde.

Förbättring och investeringar har lett till att i dag finns det både kundanpassat lagerprogram, ankomst-, avgångs-kontroll, 5s, processkartor, förbättringstavlor och olika avdelningar tillhörande dem olika momenten. SwePack ska kännetecknas för att ge, dig som kund, extra uppmärksamhet och omsorg.

Filosofin är att tänka efter och presentera lösningar i förhand, vilket resulterar i ett mervärde då det drar ner på kostnader och ledtider. Effektivitet, ekonomi, tid och kvalitet är högsta prioritet.

Mottot är ju ”Bortom gränserna”.